Onderzoek

Huidige onderzoeksgebieden bij Visio

1. Prevalentie van cerebral visual impairment (cvi) bij prematuur geboren kinderen, samen met Christiaan J. A. Geldof, neuropsycholoog en Meindert J. de Vries, oogarts en de Amsterdamse ziekenhuizen.

Tevens wordt gezocht naar eenvoudige maar doeltreffende middelen om cvi tijdig bij deze doelgroep op te sporen. Resultaten te lezen in de dissertatie (oktober 2015) van Christiaan J. A. Geldof “Visual Imprints of Very Preterm Birth. Evidence for cerebral visual impairments in very preterm born children.” ISBN 978-94-6299-139-2


2. Visueel motorische integratie of visuo-motoriek

Prematuur geborenen, kinderen met CP of asfyxie komen het in vergelijking met jaren terug beter tot ontwikkeling dankzij betere medische behandelingsmogelijkheden. De problematiek waarvoor zij zich nu bij de revalidatie melden is vaak fijnmaziger. Juist omdat kinderen kunnen lopen, willen ze ook versnellen en meer complexe taken uitvoeren net als hun leeftijdgenoten. Dan gaan de ongelukjes opvallen, de vermoeidheid en het gevoel geen aansluiting te hebben bij leeftijd gerelateerde activiteiten.
Er bestaan onvoldoende fijnmazige maten voor het in kaart brengen van de visueel motorische integratie of visuo-motoriek. De Beery VMI/DTVP-2 laat kinderen stil zittend figuren kopiëren – dat zegt misschien iets over de mogelijkheden voor tekenen en schrijven, maar niet over het buiten bewegen, fietsen of sporten. De movement ABC heeft ook amper items waarin een kind op tempo taken moet uitvoeren /vermijden/herkennen.
In de revalidatie voor volwassenen bestaat zoiets als het Balint syndroom met optische ataxie waarbij juist het simultane kijken, herkennen gecombineerd met het tegelijkertijd geautomatiseerd handelen uitvalt. Gek genoeg bestaan er voor kinderen geen criteria wanneer dit domein tot ontwikkeling gekomen moet zijn, hoe eventuele beperkingen genoemd worden (optische ataxie bij kinderen wordt eigenlijk niet beschreven) resp. wat eraan te doen.
Onder de noemer SI wordt wel van alles beschreven wat daar m.i. niet thuis hoort. Kinderen die op hersenstam niveau niet kunnen integreren met over/onderregistratie perikelen zijn hele andere kinderen dan de groep die ik hier in gedachten heb. Pisella (2006) in haar artikel over optische ataxie noemt ook 3 hogere paden die betrokken zijn bij het tot stand komen van VMI (over temporaal voor het bewust, gerichte reiken, over laag pariëtaal voor het plannen erin en hoog pariëtaal voor de VMI taken met geautomatiseerd bewegend reiken en grijpen zonder gericht kijken). In de praktijk zijn er inderdaad ook meerdere subgroepen.
Het liefste zou ik een VMI protocol ontwikkelen dat in zowel de visuele revalidatie als in de algemene revalidatie op dezelfde wijze wordt afgenomen zodat er een beeld ontstaat waar hulp het beste kan worden geboden.


3. Achtergronden bij de Amaurosis Congenita van Leber, samen met Meindert J. de Vries, oogarts.

Bij blinde kinderen die met de Amaurosis Congenita van Leber (aangeboren blindheid zoals dat als eerste beschreven is door oogarts Leber)geboren worden lijken er verschillende ontwikkelingslijnen te bestaan. Eén groep die het met enige vertraging uiteindelijk redelijk goed doet en een andere groep die rond 18 maanden een terugval in ontwikkeling vertoont en zich verder meervoudig beperkt ontwikkelt. Van de ACL zijn op dit moment 18 gentypen bekend. Begeleiders zouden graag zien dat de genotypes van de verschillende ontwikkelingslijnen (phenotypes) bekend worden zodat ouders van begin af aan weten wat hen te wachten staat. Op dit moment ligt deze vraag in Londen.

4. Achtergronden bij psychogeen visueel functieverlies, samen met Yolanda H. Moleman, Marianne Koster, klinisch kinder&jeugd psychologen en Meindert J. de Vries, oogarts.

Er is een uitgebreid behandelprotocol in ontwikkeling.

5. Nadere ontwikkeling en normering van "De Amsterdamse Snoetjes Test", een visuele aandachtstest voor peuters, samen met Christiaan J. A. Geldof, neuropsycholoog.

Het betreft een pointing- en counterpointingtaak voor 2 en 3 jarigen. Door de vormgeving en kleurkeuze is de taak ook geschikt voor kinderen met visuele beperkingen. De eerste uitwerking in materiaal bleek in de praktijk niet handzaam. Het omslaan van de bladzijden hindert een eenduidige afname. Er komt nu digitale versie van hetzelfde idee.


snoetjestest.jpg - 23383 Bytes